FAQ items aan het laden...
Home2024-05-01T10:26:11+02:00

Het Zorgplein

In het Zorgplein Lemmer vindt u meerdere hulpverleners die zich inzetten voor de gezondheid van mensen uit Lemmer en omstreken. Op de eerste verdieping twee huisartspraktijken en de verloskundige. Op de begane grond vindt u thuiszorg, oefentherapie, podotherapie, diëtistenpraktijk, pedicure, sociaal wijkteam, Fact+ en de informatiebalie zorg en welzijn. Ook kunt u terecht voor bloedprikken. Door intensief samen te werken zowel met hulpverleners binnen het Zorgplein als daarbuiten kunnen we goed afgestemde en laagdrempelige zorg bieden.

Onze gezamenlijke visie

Wij werken vanuit het principe van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is je eigen regie kunnen voeren en het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen “fiksen”. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Dit betekent dat wij samen met de patiënt naar een oplossing zoeken, maar ook dat wij veel samenwerken.  Wij kennen elkaar goed en kunnen elkaar snel en gemakkelijk raadplegen, waardoor de zorgverlening goed op elkaar wordt afgestemd, minder ingewikkeld wordt en beter en sneller aansluit bij waar de patiënt daadwerkelijk mee geholpen is.

Overzicht zorgaanbieders

Huisartsenpraktijk Arentsen & Groeneveld

Zorgplein Lemmer | Arentsen en Groeneveld

Huisartsenpraktijk Van Graafeiland

Zorgplein Lemmer | bloeddrukmeter

Thuiszorg Antonius

Zorgplein Lemmer | thuiszorg

Oefentherapie

Zorgplein Lemmer | oefentherapie

Diëtistenpraktijk De Friese Meren

Verloskundige Praktijk

Zorgplein Lemmer | verloskunde

Sociaal Wijkteam

Zorgplein Lemmer | sociaal wijkteam

FACT+ team Fryske Marren

Zorgplein Lemmer | Fact +

Infobalie Zorgplein

Zorgplein Lemmer | info balie

Pedicure Lemmer

Bloedprikken Antonius Zorggroep

Zorgplein Lemmer | HAL

Podotherapie
AchilleonZorg

Zorgplein Lemmer | podotherapie

Nieuws over het Zorgplein

Scholing Positieve Gezondheid Zorgplein Lemmer

vrijdag 25 oktober 2019 |

Om de medewerkers van het Zorgplein Lemmer meer vertrouwd te laten worden met Positieve Gezondheid hebben zij donderdag 5 september een gezamenlijke start gemaakt met een scholing. De scholing was gericht op het werken vanuit de gedachte Positieve Gezondheid. Doel is om de theorie dichter bij de praktijk te brengen.

Waarom het netwerk positieve gezondheid in Lemmer?

maandag 19 november 2018 |

Goede lokale samenwerking op het gebied van zorg en welzijn is belangrijk. Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen van de landelijke overheid. De huisartsen krijgen het steeds drukker, onder meer door verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. En de inwoners? Die wonen

Zorgplein Lemmer start met netwerkontwikkeling Positieve Gezondheid

dinsdag 20 maart 2018 |

Zorgplein Lemmer, in het hart van Lemmer, een pand waarin meerdere (eerstelijns)zorgverleners en professionals zijn gehuisvest. Naast huisartsenzorg, is er onder andere oefentherapie, fysiotherapie, diëtetiek, thuiszorg en ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam en een FACT+ team voor de inwoners aanwezig. De wens is om de huidige samenwerking verder te

Ga naar de bovenkant