Goede lokale samenwerking op het gebied van zorg en welzijn is belangrijk.

Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen van de landelijke overheid. De huisartsen krijgen het steeds drukker, onder meer door verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. En de inwoners? Die wonen steeds langer thuis en zijn voor zorg en ondersteuning steeds meer aangewezen op het eigen netwerk en op zorgverleners dichtbij huis.

De gezondheidsproblemen van mensen worden steeds  complexer en beslaan vaak meerdere leefgebieden. Daardoor doen meer mensen een beroep op zowel zorg, welzijn als gemeente. Een goede samenwerking en afstemming tussen deze domeinen is dus belangrijk. Doel is positieve gezondheid te bevorderen en gezondheidsachterstanden te voorkomen.

Zorg, welzijn en het sociaal domein werken nu vaak  los van elkaar. Professionals zijn niet altijd bekend met elkaars werkwijze. Tussen de domeinen zijn grote verschillen qua aanbod, werkwijze en financiering. Omgang met privacy, op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan de gegevensuitwisseling belemmeren, en daarmee vaak ook de samenwerking. Meerdere drempels kunnen een optimale zorg en ondersteuning aan de inwoner in de weg staan.

Het besef dat goede zorg en maatschappelijke ondersteuning hand in hand gaan groeit. De oplossing? Een goede afstemming en samenwerking tussen alle professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn en het sociaal domein . Met als resultaat: een goed afgestemd aanbod en een efficiëntere samenwerking. Want als je goed met elkaar samenwerkt krijgt de inwoner sneller de zorg en ondersteuning die hij nodig heeft. Optimaal voor inwoners.  Met focus op eigen regie en positieve gezondheid. Bovendien draagt deze aanpak bij aan efficiëntie, en daarmee aan kostenbesparing. Zo blijven zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar, ook in de toekomst.