Om de medewerkers van het Zorgplein Lemmer meer vertrouwd te laten worden met Positieve Gezondheid hebben zij donderdag 5 september een gezamenlijke start gemaakt met een scholing.

De scholing was gericht op het werken vanuit de gedachte Positieve Gezondheid. Doel is om de theorie dichter bij de praktijk te brengen. De volgende vragen zijn behandeld. Hoe kunnen wij als zorgverleners gebruik maken van Positieve Gezondheid als gespreksmiddel? En hoe kunnen wij dit vertalen naar de werkvloer? Uiteraard is er ook gekeken naar hoe wij Positieve Gezondheid kunnen inzetten om onze samenwerking nog beter te maken.

De eerste sessie van de nascholing was vooral gericht op het eigen worden van het invullen van het spinnenweb. Het spinnenweb is een belangrijke tool die gebruikt kan worden om de zorgvraag van patiënt helder te krijgen.

Niet altijd kunnen antwoorden in de medische richting gevonden worden, doordat wij met verschillende zorgverleners samenwerken hopen we elkaar beter te kunnen vinden met hetzelfde doel: meer mogelijkheden voor de mensen waardoor ze een betekenisvol leven kunnen leiden.

De medewerkers van het Zorgplein hebben de eerste scholing enthousiast ontvangen en kijken uit naar het vervolg.

De scholing zal worden voorgezet in de vorm van een werksessie en nog een 2e nascholingsdag.