Nieuws

U bevindt zich hier:Home/Nieuws
Nieuws2018-11-20T10:15:33+01:00

Nieuws over Zorgplein Lemmer

Scholing Positieve Gezondheid Zorgplein Lemmer

Om de medewerkers van het Zorgplein Lemmer meer vertrouwd te laten worden met Positieve Gezondheid hebben zij donderdag 5 september een gezamenlijke start gemaakt met een scholing. De scholing was gericht op het werken vanuit de gedachte Positieve Gezondheid. Doel is om de theorie dichter bij de praktijk te brengen. De volgende vragen zijn behandeld. Hoe kunnen wij als zorgverleners gebruik maken van Positieve Gezondheid als gespreksmiddel? En hoe kunnen wij dit vertalen naar de werkvloer? Uiteraard is er ook gekeken naar hoe wij Positieve Gezondheid kunnen inzetten om onze samenwerking nog beter te maken. De eerste sessie van de nascholing was vooral gericht op het eigen worden van het invullen van het spinnenweb. Het spinnenweb is een belangrijke tool die gebruikt kan worden om de zorgvraag van patiënt helder te krijgen. Niet altijd kunnen antwoorden in de medische richting gevonden worden, doordat wij met verschillende zorgverleners samenwerken hopen we

By |vrijdag 25 oktober 2019 |

Waarom het netwerk positieve gezondheid in Lemmer?

Goede lokale samenwerking op het gebied van zorg en welzijn is belangrijk. Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen van de landelijke overheid. De huisartsen krijgen het steeds drukker, onder meer door verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. En de inwoners? Die wonen steeds langer thuis en zijn voor zorg en ondersteuning steeds meer aangewezen op het eigen netwerk en op zorgverleners dichtbij huis. De gezondheidsproblemen van mensen worden steeds  complexer en beslaan vaak meerdere leefgebieden. Daardoor doen meer mensen een beroep op zowel zorg, welzijn als gemeente. Een goede samenwerking en afstemming tussen deze domeinen is dus belangrijk. Doel is positieve gezondheid te bevorderen en gezondheidsachterstanden te voorkomen. Zorg, welzijn en het sociaal domein werken nu vaak  los van elkaar. Professionals zijn niet altijd bekend met elkaars werkwijze. Tussen de domeinen zijn grote verschillen qua aanbod, werkwijze en financiering. Omgang met privacy,

By |maandag 19 november 2018 |

Zorgplein Lemmer start met netwerkontwikkeling Positieve Gezondheid

Zorgplein Lemmer, in het hart van Lemmer, een pand waarin meerdere (eerstelijns)zorgverleners en professionals zijn gehuisvest. Naast huisartsenzorg, is er onder andere oefentherapie, fysiotherapie, diëtetiek, thuiszorg en ondersteuning vanuit het sociaal wijkteam en een FACT+ team voor de inwoners aanwezig. De wens is om de huidige samenwerking verder te intensiveren, met de overtuiging dat dit uiteindelijk de patiënt/inwoner ten goede komt. In februari heeft ROS Friesland interviews gehouden met deze professionals. Hieruit is naar voren gekomen dat men in Zorgplein Lemmer in de ‘samenwerkingsstand’ staat. Er zijn adviezen gegeven om de samenwerking verder te optimaliseren. De huisartsen hebben het initiatief genomen met Positieve Gezondheid de samenwerking door te ontwikkelen. Na de resultaten uit de interviews is hier ook direct mee gestart. Vrijwel iedereen werkt al met enkele dimensies uit het spinnenweb, niemand werkt nog volgens het totale concept. Afgelopen donderdag is de introductie Positieve Gezondheid vanuit ROS Friesland verzorgt.

By |dinsdag 20 maart 2018 |

Lichte traumazorg Lemmer

Patiënten met eenvoudige botbreuken hoeven voor een gipsbehandeling niet meer naar het ziekenhuis maar kunnen nu ook in Lemmer behandeld en gecontroleerd worden. Eenvoudige botbreuken, waarbij de diagnose is gesteld aan de hand van een gemaakte foto in het Zorgplein Lemmer, kunnen met advies van de chirurg-traumatoloog behandeld worden in de huisartsenpraktijk. Dit voorkomt een doorverwijzing naar het Ziekenhuis. De patiënt wordt op deze manier direct behandeld in de huisartsenpraktijk. Onnodige reis- en wachttijd wordt hiermee voorkomen. Twee huisartsen, Dr. Breet en Dr. Arentsen werken nauw samen met de chirurgen en hebben hiervoor een speciale training gevolgd bij de gipsverbandmeester van Sneek. Om een goed beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van uitvoering van eenvoudige traumazorg in de huisartsenpraktijk wordt een wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan dit initiatief. Het onderzoek richt zich op de mate van verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis dichter naar de patiënt,  de patiënttevredenheid en

By |zondag 17 december 2017 |
Ga naar de bovenkant